Κατανόηση των φωσφορικών αλάτων

Κατανόηση των φωσφορικών αλάτων

Τα αλγοκτόνα και τα απολυμαντικά θα σκοτώσουν την άλγη, αλλά δεν απομακρύνουν τα φωσφορικά άλατα. Η κατανόηση του φωσφορικού άλατος και η τήρηση του προγράμματος προστασίας φωσφορικού άλατος Lo-Chlor θα διατηρήσει την πισίνα σας φωσφορική και θα μειώσει τον κίνδυνο άνθισης των φυκών.

Η κατανόηση των φωσφορικών αλάτων είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσετε την πισίνα σας σε αποδοτική και απροβλημάτιστη λειτουργία. Το φωσφορικό άλας είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της άλγης στις πισίνες. Ενώ το χλώριο και τα αλγοκτόνα σκοτώνουν ή αποτρέπουν την άλγη, δεν απομακρύνουν το ανεπιθύμητο φωσφορικό άλας από το νερό. Καθώς η άλγη πεθαίνει, απελευθερώνει φωσφορικά άλατα, και αν δεν απομακρυνθούν τα φωσφορικά άλατα, προάγεται η ανάπτυξη νέων φυκών.

Με την απομάκρυνση των φωσφορικών αλάτων και την εξάλειψη των αλγών μειώνεται η ζήτηση χλωρίου ως απολυμαντικό, επομένως μειώνεται η κατανάλωση χλωρίου και το κόστος. Η κατανόηση του φωσφορικού άλατος και η τήρηση του προγράμματος προστασίας φωσφορικού άλατος Lo-Chlor είναι το κλειδί για τη διατήρηση των πισινών χωρίς άλγη, τη διατήρηση της μέγιστης ποιότητας του νερού και τη δυνατότητα των άλλων χημικών ουσιών να λειτουργούν στο πιο αποτελεσματικό τους επίπεδο. Η εμπειρογνωμοσύνη μας στον τομέα αυτό έχει εξασφαλίσει ότι η σειρά προϊόντων Lo-Chlor Starver® είναι τα μέσα αφαίρεσης φωσφορικών αλάτων που επιλέγονται σε όλη την Ευρώπη.

Πρόγραμμα προστασίας φωσφορικών αλάτων Lo-Chlor - Βήμα 1

Το Lo-Chlor Starver® X είναι ένα ΣΥΓΧΡΟΝΗ για υψηλά επίπεδα φωσφορικών αλάτων και πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το επίπεδο φωσφορικών αλάτων είναι 2000ppb ή υψηλότερο. Αυτό το μοναδικό συμπυκνωμένο προϊόν είναι η αρχική θεραπεία σοκ για τις πισίνες. Κάθε δόση 1 λίτρου θα απομακρύνει έως και 6000ppb (6ppm) ανά 50.000 λίτρα νερού. Μετά το σοκ, τα χαμηλότερα επίπεδα φωσφορικών μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά με τη χρήση του Lo-Chlor Starver®.

Πρόγραμμα προστασίας φωσφορικών αλάτων Lo-Chlor - Βήμα 2

Το Lo-Chlor Starver® είναι ένα ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς ως ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ προϊόν για να διατηρηθεί το επίπεδο φωσφορικών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν. Αυτό το πατενταρισμένο προϊόν έχει σχεδιαστεί για εβδομαδιαία χρήση μόλις το επίπεδο είναι κάτω από 2000ppb (2ppm). Όταν το επίπεδο είναι κάτω από 2000ppb (2ppm), χρησιμοποιήστε μια αρχική δόση 1 λίτρου ανά 50.000 λίτρα νερού κάθε 2-3 ημέρες. Όταν το επίπεδο των φωσφορικών έχει πέσει μεταξύ 0-200ppb πραγματοποιήστε εβδομαδιαίες δόσεις συντήρησης των 500ml ανά 50.000 λίτρα νερού.

Η κύρια πηγή φωσφορικών αλάτων είναι το εισερχόμενο νερό του δικτύου, ωστόσο τα φύλλα, η βροχή, τα φυτά, τα κομμένα χόρτα, τα λιπάσματα, οι λουόμενοι και τα καθαριστικά δίπλα στην πισίνα εναποθέτουν φωσφορικά άλατα στο νερό. Ορισμένα χημικά προϊόντα πισίνας συμβάλλουν επίσης στην προσθήκη φωσφορικών αλάτων στην πισίνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία φωσφορικών αλάτων υποδηλώνει ότι το πρόβλημα θα είναι συνεχές, επομένως είναι λογικό να πραγματοποιείτε εβδομαδιαίες δόσεις συντήρησης του Starver®.

Το φωσφορικό άλας είναι βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της άλγης, και όταν υπάρχει, η ανάπτυξη αυτή θα επιταχυνθεί. Το φωσφορικό άλας εμποδίζει επίσης την αποτελεσματική δράση άλλων χημικών ουσιών, όπως τα απολυμαντικά και τα αλγοκτόνα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείτε περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, γεγονός που αυξάνει το κόστος λειτουργίας της πισίνας σας.

Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει σε σχέση με το εισερχόμενο νερό της πηγής σας, ωστόσο τα πρόσθετα φωσφορικά άλατα μπορούν να μειωθούν με τα 3 "R":

  1. Μείωση της απορροής από κήπους, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ή πλύσιμο καταστρωμάτων που εισέρχονται στην πισίνα.
  2. Απομακρύνετε τακτικά τυχόν φύλλα ή σκουπίδια από την πισίνα.
  3. Τακτικός έλεγχος και θεραπεία με Lo-Chlor Starver®.

Εάν κάνετε έλεγχο του νερού της πισίνας σας για φωσφορικά άλατα και βγει θετικός, αυτό σημαίνει ότι η πισίνα έχει τις ιδανικές συνθήκες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της άλγης, εάν αφεθεί ανεπεξέργαστη. Η απομάκρυνση των φωσφορικών αλάτων πριν εμφανιστεί η άλγη μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης ανθίσεων άλγης.

Εάν υπάρχει άλγη στην πισίνα σας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι υπάρχει και φωσφορικό άλας. Εάν το δείγμα νερού της πισίνας σας έχει εξεταστεί αρνητικά για φωσφορικά άλατα, παρόλο που υπάρχουν φύκια, αυτό συμβαίνει επειδή αυτά κρατούνται επί του παρόντος μέσα στα φύκια. Μόλις χρησιμοποιήσετε απολυμαντικό ή αλγοκτόνο για να σκοτώσετε τα φύκια, το φωσφορικό άλας θα απελευθερωθεί στο νερό και θα μπορέσετε να έχετε μια πιο ακριβή μέτρηση.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ να χρησιμοποιήσετε ένα αλγοκτόνο για την αντιμετώπιση της άλγης, αλλά το σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι η εξόντωση της άλγης απελευθερώνει φωσφορικά άλατα πίσω στο νερό, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για την επανεμφάνιση της άλγης. Μέχρι να απομακρυνθεί το φωσφορικό άλας από το νερό, η άλγη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ξανά.

Ναι, πρέπει. Το φωσφορικό άλας προστίθεται συνεχώς στο νερό της πισίνας από πολλές πηγές, επομένως είναι λογικό να χορηγείτε τακτικά το Starver® στο πλαίσιο ενός εβδομαδιαίου προγράμματος συντήρησης.