Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Total Water Products Limited - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Οι ακόλουθες πληροφορίες περιγράφουν τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, τη χρήση των δεδομένων σας, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις καταγγελίες. Η πολιτική απορρήτου μας συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Total Water Products Limited, Unit 6 Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

Ως προμηθευτής σας θα συλλέξουμε τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς:

ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΑΣ
ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ ΣΑΣ (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ)
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ
ΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΣΑΣ (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ)
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΎΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΎ ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΎΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΎ ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΣΑΣ (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ)
ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΑΣ
ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΚΩΔΙΚΌ ΣΑΣ (ΕΆΝ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ)
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΎ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ (ΕΆΝ ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΊ)
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΦΠΑ ΣΑΣ

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών μας:
  • Για την παροχή προσφοράς
  • Για τη διαχείριση και εκτέλεση της παροχής των αγαθών και υπηρεσιών μας
  • Για να ενημερώσετε τα αρχεία μας
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών μας και για να εξασφαλίσουμε την πληρωμή για τις υπηρεσίες μας
 • Όπως είναι απαραίτητο για τα δικά μας νόμιμα συμφέροντα:
  • Για τη διαχείριση της επιχείρησής μας
  • Για λογιστικούς και ελεγκτικούς σκοπούς
 • Όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομική μας υποχρέωση:
  • Όταν λαμβάνετε αίτημα για τα δικά σας προσωπικά δεδομένα
  • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις σχετικές γνωστοποιήσεις
  • Για τη θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων
  • Για δραστηριότητες που αφορούν την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση του εγκλήματος
 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας:
  • Για να σας στείλουμε υλικό μάρκετινγκ, όταν έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε

Οι συνέπειες της ανάκλησης της συγκατάθεσης, εκτός από την περίπτωση του υλικού μάρκετινγκ, μπορεί να είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Με όλα τα μέλη του προσωπικού της Total Water Products Limited
 • Με άλλα πρόσωπα ή μπορεί να μας βοηθήσουν να παρέχουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας
 • Με εταιρείες και άλλα πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες
 • Με τους νομικούς και επαγγελματικούς μας συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών μας
 • Με κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. HMRC)
 • Με τις δικαστικές υπηρεσίες της Βρετανίας για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για την απονομή της δικαιοσύνης
 • Για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων
 • Εάν αναδιαρθρώσουμε ή πωλήσουμε την επιχείρησή μας ή τα περιουσιακά της στοιχεία ή προβούμε σε συγχώνευση ή αναδιοργάνωση.
 • Με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στα γραφεία μας, Unit 6 Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR. Ορισμένα δεδομένα διατηρούνται σε έντυπη μορφή στις ασφαλείς εγκαταστάσεις μας και στο λογιστικό μας σύστημα.
Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται πάντα με ασφάλεια όσο βρίσκονται σε εμάς και τους παρόχους μας.

Τα βασικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σας σχέσης μαζί μας και σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μετά τη λήξη της συμφωνίας μας.

Εάν συναινείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται μόνο μέχρι να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας με αυτού του είδους το υλικό.

Το δικαίωμα ενημέρωσης - Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΓΚΠΔ, όπως επισημαίνεται στα προηγούμενα τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Το δικαίωμα στην ακρίβεια - Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα.

Το δικαίωμα πρόσβασης - Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτό αίτημα για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και αντιρρήσεων.

Το δικαίωμα στη διαγραφή - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τις επιχειρήσεις να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούν για εσάς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Έχετε το δικαίωμα να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως: όταν αμφισβητείται η ανακρίβεια, αν η επεξεργασία είναι παράνομη, αν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, εν αναμονή ενός δικαιώματος εναντίωσης.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το δικαίωμα εναντίωσης - Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται σε καταστάσεις όπως η "κατάρτιση προφίλ" ή/και το μάρκετινγκ συμπεριφοράς.

Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ - Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ.

Τα δικαιώματά σας - Λίστες μάρκετινγκ και αλληλογραφίας - Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της Royal Mail με προσφορές και ενημερώσεις που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτού του είδους του υλικού στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνσή μας, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η Total Water Products Limited εργάζεται με βάση ένα σύστημα QMS που έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα και ως εκ τούτου εφαρμόζουμε αυστηρή διαδικασία υποβολής παραπόνων. Ως εκ τούτου, τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα κατά τη συλλογή και χρήση πληροφοριών. Ωστόσο, εάν έχετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε να το θέσετε υπόψη μας γραπτώς στη διεύθυνση: Total Water Products Limited, Unit 6 Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Ανεξάρτητου Επιτρόπου. Διαθέτει εξουσίες επιβολής και μπορεί να διερευνήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων: ico.org.uk.

Η παρούσα πολιτική θα επανεξετάζεται τακτικά και θα μπορείτε να ζητήσετε τυχόν αλλαγές επικοινωνώντας μαζί μας: [email protected].