SPOTAWAY

Unieke formule vlekverwijderaar voor zwembaden van glasvezel

SPOTAWAY

ALGEMENE INSTRUCTIES

N.B. Osmose in glasvezelzwembaden moet niet worden verward met algen. Dit zijn twee verschillende problemen!

 1. NIET DOEN chloor of gebruik het zwembad ten minste 48 uur voordat Spotaway wordt toegevoegd.
 2. NIET DOEN geen andere chemicaliën toevoegen of enige vorm van Brominator of Chlorinator gebruiken tijdens de behandelingsperiode.
 3. Spoel het filtratiesysteem grondig terug voor een maximale circulatie.
 4. Voeg 4kg Spotaway per 50.000 liter zwembadwater toe en verdeel dit gelijkmatig over het zwembad terwijl de pomp en het filter draaien. Laat de pomp 4-6 uur per dag draaien en maximaal 7 dagen als de vlek
  aanhoudt, is een tweede behandeling nodig.
 5. Voeg Lo-Chlor No More Metal 24 uur na de eerste behandeling toe, omdat de metalen die de vlek vormen in oplossing zijn en uit het water moeten worden gehaald door filtratie. Behandel het zwembad regelmatig met No More Metal om nieuwe vlekken te voorkomen als onderdeel van uw onderhoudsprogramma.
 6. Soms kan een vlekverwijderingsbehandeling ervoor zorgen dat het water troebel wordt. Gebruik indien nodig een geschikt zuiveringsmiddel om dit probleem op te lossen.
 7. Laat na behandeling met een zuiveringsmiddel de pomp en het filter minimaal 24 uur draaien, spoel het filter grondig terug en hervat de normale filtratie.
 8. Deze vlekkenbehandeling verlaagt zowel de pH als de totale alkaliteit. Na de behandeling moet het zwembadwater opnieuw worden gebalanceerd en ontsmet.
 9. Verhoog bij het opnieuw balanceren eerst de totale alkaliteit. Dit moet langzaam gebeuren over een periode van dagen (maximaal 20 ppm per dag). Een plotselinge verhoging zal de metaalionen uit de oplossing bufferen, wat leidt tot herkleuring.

DOSISTEMPO

4Kg Spotaway behandelt tot 50.000 liter.

Technisch blad downloaden